Tranh của: V . Y
2 tháng ago
Persimmon 😋😍
Bonus 1 đoạn ngắn speedpaint: https://youtu.be/TAFyTqcTKPA
Commission info: https://deviantart.com/vineyardyuu/journal/OPEN-COMMISSION-55-860668598
Tag: #digitaldrawing #digitalpainting #cây_hồng #persimon #vyartist #vineyardyuu #VYartist #vy_artist
✪ Dụng cụ sử dụng:
Pts