Tranh của: V . Y
2 tháng ago
[Comm Song Huyền]
Chủ vựa cá phiên bản nữ và Phong Sư Nương Nương =]]
PS: Tháng này mình nhận 2 slot comm nữa thôi, bạn nào đặt comm thì inbox page nhé :3
Tag: #commission #fanart #天官赐福 ​#双玄 #Song_Huyền #Sư_Thanh_Huyền #Phong_Sư #Phong_Sư_Nương_Nương #Minh_Nghi #Thiên_Quan_Tứ_Phúc #vyartist #vineyardyuu #VYartist #vy_artist
✪ Dụng cụ sử dụng:
pts
2 Lượt thích
1171 Lượt xem