Tranh của: Tafuhaazy
1 năm ago
Thử thay đổi nét một chút nà ! 🤔🤔
✪ Dụng cụ sử dụng:
💛 màu Koi coloring Brush Pen ( water based )
🧡 giấy màu nước Strathmore 300 Series