Tranh của: Lê Thanh Hà
2 năm ago
Character belongs to Dâu Bở (fb)
Vẽ tặng sinh nhật cho một bạn gái hết sức dễ thương 🤗🤗
Follow my IG: @chipiruu or @nwalkrain
#maunuoc #watercolor #traditionalart
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu nước