Tranh của: Lazy Dog
Tranh của: Lazy Dog
tranh phật giáo khổ vuông, giá 180 USD (4tr140VNĐ)
có đóng khung tranh và miễn phí giao hàng
...
halaluze babe :)))) đặt tranh qua https://www.instagram.com/chaucoi_lazy_dog/

hết tiền thì phải dị thoi :)))
✪ Dụng cụ sử dụng:
Tay + 100% não