Tranh của: Lazy Dog
Tranh của: Lazy Dog
Mí người chỉ nên biết đến đây thôi...
thành phẩm thực sự Boss tôi duyệt nó... gớm lắm :))))))))
✪ Dụng cụ sử dụng:
mồ hôi và nước mắt cùng máu và các loại nước cất khác