Tranh của: Eri
10 tháng ago
Không liên quan đến hình lắm nhưng mà em đang định chuyển từ Marker qua màu nước :'<
Em thấy mọi người nói Gansai Tambi màu tươi chất lượng tốt nên định thử loại này :'<
Ai có tranh dùng Gansai cho em xem tham khảo được không ạ :'<
- Đừng bơ em :<<
✪ Dụng cụ sử dụng:
Touchliit 6