Tranh của: Đinh Nguyễn Huyền Trân
1 năm ago
:^ Lần đầu t đăng tranh lên đây .Follow tớ đi ,tớ sẽ tặng tình yêu to lớn này cho cậu
✪ Dụng cụ sử dụng:
Giấy Canson 1557
Marker Touchliit 6 ,Touch Softhead và Copic Ciao
Màu nước Sonnet 24m
Line Sakura và Marvy
Set washi :^