Tranh của: Đinh Ngọc Châu
1 năm ago
Công chúa của biển cả thương thầm hoàng tử. Cứu hoàng tử khỏi cái chết nhưng chàng không hề biết.Đánh đổi mọi thứ để có thể được đến bên hoàng tử, nàng đã bỏ đi mái tóc dài chỉ vì sở thích của hoàng tử.Nhưng hoàng tử vẫn không chấp nhận.Nàng đành giết chết hoàng tử và trở về
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu touchlit, Thiên Long, Bút Line Micron
674 Lượt xem