Tranh của: @_2uynh.
Tranh của: @_2uynh.
One day
One sketch

Edit: Thi xong cái là vẽ không ngừng nghỉ luôn, mỗi tội bức này bị flop cmnr..
✪ Dụng cụ sử dụng:
Watercolor White Nights
Giấy White Nights
Cọ Hwahong thân sắt
Cọ Hand x2
X'D