Đăng tranh
Đăng tranh
Open collab cùng Nguyễn Phương Vi (a.k.a Zi/Hizamaru) ❤️
Mọi người nhớ ghé thăm twitter@viccy0211 để ngắm và hít tranh của Zi nhé ❤️
✪ Dụng cụ sử dụng:
Ứng dụng ibispaintX trên iPad Air 2 ❤️