Bài dự thi của bạn:  Thái Vương
2 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
“ Beneath the tides ✨” ( bấm vào tranh để xem màu chính xác hơn nha huhu :’( )
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu: gansai tambi, holbein
Giấy: arches