Bài dự thi của bạn: Phong Du Du
2 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
Hoa nở trong vực thẳm đau khổ.
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu nước White Night

Giấy Canson vân ngang

Chì
7670 Lượt xem