Bài dự thi của bạn: Phi Kim Cương
2 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
SEBLOD tận thế biển sâu
- là quái vật sở hữu sức mạnh KHỦNG KHIẾP, đại diện cho cơn thịnh nộ của biển cả
✪ Dụng cụ sử dụng:
bút chì ngòi, chì gỗ, tẩy, và não (ghèo nhể)U_U