Bài dự thi của bạn: Nguyễn Lê Công Nguyên
1 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
Kể về chuyến phiêu lưu của cặp đôi một thỏ và một quỷ. Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ điều đấy khá dễ thương :3
✪ Dụng cụ sử dụng:
Miếng gỗ vuông, gôm + bút chì máy, màu poster, bút marker CG4 CG6, một cọ nhọn số 4