Bài dự thi của bạn: My Quyen
Bài dự thi của bạn: My Quyen
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
Xin chào mọi người, bộ sưu tập của mình hiện có người cá, những con cá nhỏ, và một con mực ống. Được sơn lại từ những thứ linh tinh không sử dụng nữa (trừ người cá là muỗng xúc cơm cho boss haha). Gắn cho mỗi con một miếng nam châm nữa là thành đồ chơi câu cá rồi nhaa !
✪ Dụng cụ sử dụng:
Sơn acrylic trên các đồ vật : muỗng gỗ, muỗng nhựa, que kem, que đè lưỡi, bóng đèn, tay cầm của cây quạt giấy, miếng gắn dây kéo, kẹp tóc, cọ vẽ và vỏ cây bút xoá ( hình con cá )