Bài dự thi của bạn: Lạc hy
Bài dự thi của bạn: Lạc hy
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
Mãi bên t nhé " Gửi tặng bạn thân của t " hai con não cá chơi vs nhau nhưng t mong đó là tình bạn vĩnh cửu . Mong m sẽ nghĩ như t đó là những gì t nhận ra trong những năm t chơi vs m đó là M rất quan trọng đối vs t . Mãi là bạn thân nhé!<3
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu nước bút lông