Bài dự thi của bạn: Kuro Okami
1 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
“ Sát thủ không hẳn là máu lạnh. Đôi khi bạn phải đóng vai ác để mọi chuyện đi đúng quy luật.”
“cá voi sát thủ” nghe hung ác nhưng nếu đã nằm trong chuổi thức ăn tự nhiên thì đó là cách duy nhất để sinh tồn. Sát thủ không hẳn là chỉ cái ác mà ở đây nó ám chỉ kỷ năng sinh tồn.
✪ Dụng cụ sử dụng:
Giấy canson và màu lenin
11336 Lượt xem