Bài dự thi của bạn: Giang Nguyễn
1 năm ago
Bài dự thi: CUỘC THI VẼ " CÁ "
Bài dự thi cuộc thi vẽ Cá
Nàng mang theo ước mơ bé thơ, gửi vào những chú cá nhỏ để chúng đem đi khắp mọi nơi,đem đi những ngây ngô ...để trưởng thành.
✪ Dụng cụ sử dụng:
Màu nước