Profile picture for user langraylu
Giới Tính
Nữ

Chào các chư vị. Tại hạ 2k3, hủ nữ, dân vẽ, NCTzens. <3 <3 <3

Nick facebook của tại hạ là: Lan Ý Lý ( Trương Nhã Li ) 

Link: https://www.facebook.com/ylan.ly.984991

Đa tạ chư vị đã ghé thăm

 

_Trương Nhã Li rớt tiết tháo_