2 Người theo dõi
Profile picture for user Hoàng Thủy
Giới Tính
Nữ

Nhạt như một cốc nước lã. Tự học vẽ và vẽ như một thói quen không bỏ được.

Cung Song Tử. Tui mê chim (chim bay ngoài trời bơi dưới nước á ) và mê mấy mồn lèo.

twitter: https://twitter.com/tanubi7697

instagram: https://www.instagram.com/tanubi7697/

facebook: https://www.facebook.com/tanubi7697/

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.