Psycho Ghost
Profile picture for user khanhlynt0911
Giới Tính
Nam
Năm Sinh
09/11/2002

mong mọi người ủng hộ tranh mình ạ

2 năm ago
scan lên chỉnh màu và BAAMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Lemon Man mình đã xem tất cả tranh của bạn ! và mình thống nhất lại là mình khá là thích tranh của bạn !!!! ( cho dù là việc mình không thích Anime cho lắm )
    28-08-2018 04:44 PM
Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.