Profile picture for user Ngoc Do
Giới Tính
Nữ

Sìn OC là chính và vẽ tuỳ hứng, có lúc sẽ một lúc vẽ 3 bức tranh tỉa inking đầy đủ, mất hứng rồi là em bỏ vẽ hẳn cả mấy tháng lận ạ các bạn thông cảm ♪( ´▽`)

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.