Profile picture for user phamtrang3010205
Giới Tính
Nữ
Năm Sinh
10/30/2005

?Call me Trứng or Nakii ?

?Vietnamese ?

♏30/10/2005♏

❤ Draw_Chibi❤ 

?FOLLOW ME IF YOU LIKE MY ART?

My fb: www.facebook.com/nakii.chan.05

My Ig: https://www.instagram.com/nakii._.art/

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.