3 Người theo dõi
Profile picture for user Moon Chan
Giới Tính
Nam

Cha đẻ của 2 mén: Vee (bé Trắng) và Mee (bé Tím). 

Hoạt động chủ yếu trên Instagram: @vee.n.mee 

Và bán Sticker dạo tại Line: https://store.line.me/stickershop/author/645137/

Để ủng hộ tinh thần (và vật chất) cho mình, hãy Like - Follow - Buy nếu yêu thích Vee n Mee nhé! 

-----

Vì ở đây ít đất giới thiệu, nên chi tiết về "Hôm nay là ngày gì?" đều có trong Instagram, mọi người có thể Follow mình để xem nhé <3 

 

Vào Stickerstore của mình nhé!

 

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.