0 Người theo dõi
  Profile picture for user khanhlinhchucson
  Giới Tính
  Nữ

  Khi tâm hồn không hợp tác cùng đôi tay, không có nghệ thuật.

  Where the spirit does not work with the hand, there is no art.

  Không thể yêu hay ghét cái gì trước khi hiểu thấu nó.

  Nothing can be loved or hated unless it is first understood.

                                                             LEONARDO DA VINCI

  Chưa có ảnh đã lưu.