Profile picture for user bigeurae
Giới Tính
Nữ

Vgra(비그래).atmospheric free-stylish genre of drawing/coloring.Born in Dec 1992
Twitter: bigeurae,frdaam1222vn 
Tôi là Vgra ,đầy đủ là Vy's graphics(tranh đồ họa của Lê Dư Vy) (tiếng Hàn : 비그래).
Thích nấu ăn.
Yêu sô cô la,phô mai,trà xanh,oreo,Natto.
Thích cả hoạt hình và anime.
Yêu vẽ và game.
I'm Vgra ,full is Vy's graphics(Hangul:비그래).
Like cooking.
Love chocolate,cheese,matcha,oreo,natto.
Like both cartoons and anime
Love drawing and games.
Instagram: https://www.instagram.com/thebattlejojocatsvn
Facebook: https://www.facebook.com/92LAW.TheBattleJoJoCatsVN

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.