Kaoru.ritsuka
Profile picture for user kaoruharusame
Giới Tính
Nữ

Bắt đầu vẽ từ tháng 10/2018. 

Xem thêm thông tin tại instagram: @kaoru.ritsuka và @kaoru.inking