Profile picture for user dendmpl
Giới Tính
Nữ
Năm Sinh
04/12

Traditional Art 

Sử dụng màu : Watercolor (Vangogh+ Lenin + Pebeo) + marker ( Kuelox + Touchlit)

Liên hệ : Insta :@dendmpl

               FB: Loan Mai Phương (fb.com/loanmaiphuong.dendmpl)

               Page cá nhân : Dend ( fb.com/dendmpl)

               Mail: dendmpl@gmail.com (hoặc loanchibi8028@gmail.com)

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.