Profile picture for user yoko11loveyou
Giới Tính
Nữ
Năm Sinh
11/14/2004

Vẽ thì ít... Hít drama thì nhiều...

Fb: Chii Chan( https://www.facebook.com/profile.php?id=100013171142960 )

      Chii San( https://www.facebook.com/chii004 )

Ins: chii_2k4( https://www.instagram.com/chii_2k4/ )

<3 Hãy follow e ỤvỤ <3

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.