Profile picture for user setsukiyunetosan123
Giới Tính
Nữ

Chibi Commission [open] : 150~200k/char

Tối đa 2 char trong một bức

- Không nhận furry, bara, mecha, những thứ khiến mình cảm thấy không thoải mái

- Thanh toán bằng chuyển khoản

 

Saving...

Chưa có ảnh đã lưu.